Kráska a zvíře  /  Premiéra 28. 8. 2003/04

Národní divadlo Praha

 
   
Philip Glass  
Režie: Petr Forman
Dramaturgie: Pavel Petráněk
Scéna: Matěj Forman, Andrea Sodomková,
  Renata Pavlíčková, Ondřej Mašek
Kostýmy: Jan Pištěk
Hudební nastud.: Petr Kofroň
Casting: V r.2004 spolupráce na doobsazení role:
  Šéf ochranky, měšťani
Casting Director: Ladislav Ondráček
  Opera vznikla na základě libreta amerického minimalisty Phillipa Glasse podle slavného stejno-jmenného filmu rež. Jeana Cocteaua z roku 1945. Vedení Národního divadla svěřilo její nastudování bratřím Formanům, kteří ji připravovali netradičním  způsobem - na statku v Želkovicích nedaleko Berouna. Zde vznikla i náročná scénografie …